ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดลำพูน ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “เบิกฟ้าหริภุญชัย ๑,๓๕๔ ปี วิถีวัฒนธรรม”


 นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาร่วมงาน เบิกฟ้าหริภุญชัย  ๑,๓๕๔ ปี  
วิถีวัฒนธรรม
” ณ  บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร   ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

การประชุม VDO Conference ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานแกนนำจังหวัดขอนแก่น (อสร.) เข้ารับฟังการติดตามการปฏิบัติ

แรงงานจังหวัดสุโขทัย อกตรวจเยี่ยมติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

  นายเกียรติพษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจเยียมการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในส่วนของอำเภอศรีสำโรง ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน 99,900 บาท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ลงไปตรวจเยี่ยมโครงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลอง

สรจ.ตาก รับคำร้องขอให้ช่วยเหลือคนงานไทยในลิเบีย

 

   เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ญาติแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศลิเบียซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ เดินทางมายังสำนักงานแรงงานจังหวัดตากเพื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือติดตามหา และส่งตัวคนงานกลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัย โดยมี นางวันวิสา  ภู่ระหง พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓ รับเรื่อง และส่งคำร้องให้กระทรวงแรงงานติดตามให้การช่วยเหลือแรงงานไทย

ปรากฏการณ์ “working poor” ในไต้หวัน

 

 ปรากฏการณ์ “working poor” ในไต้หวัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางศรีสุดา สิงห์ไพร) และคณะ ตรวจราชการจังหวัดนครสวรรค์

 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางศรีสุดา  สิงห์ไพร)  และคณะ
วันที่  24  กุมภาพันธ์  2554  ณ  เขตตรวจราชการที่  18  จังหวัดนครสวรรค์
 
Syndicate content