ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.ตาก รับคำร้องขอให้ช่วยเหลือคนงานไทยในลิเบีย

 

   เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ญาติแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศลิเบียซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ เดินทางมายังสำนักงานแรงงานจังหวัดตากเพื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือติดตามหา และส่งตัวคนงานกลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัย โดยมี นางวันวิสา  ภู่ระหง พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓ รับเรื่อง และส่งคำร้องให้กระทรวงแรงงานติดตามให้การช่วยเหลือแรงงานไทย

ปรากฏการณ์ “working poor” ในไต้หวัน

 

 ปรากฏการณ์ “working poor” ในไต้หวัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางศรีสุดา สิงห์ไพร) และคณะ ตรวจราชการจังหวัดนครสวรรค์

 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางศรีสุดา  สิงห์ไพร)  และคณะ
วันที่  24  กุมภาพันธ์  2554  ณ  เขตตรวจราชการที่  18  จังหวัดนครสวรรค์
 

มอบกระเช้าของขวัญเยี่ยมอาสาสมัครแรงงาน ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ได้ออกไปเยี่ยมอาสาสมัครแรงงานตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ซึ่งมีอาการป่วย สำนักงานแรงงานจึงได้มอบกระเช้าและพบปะพูดคุยกันเพื่อเป็นการให้กำลังใจ

 

 

Syndicate content