ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.พิษณุโลก ร่วมอยู่เวรประจำร้าน "มัจฉากาชาด" ประจำปี 2554

     เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาแรงงานจังหวัดฯ ร่วมอยู่เวรประจำปี 2554 ณ บริเวณร้านมัจฉากาชาด หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกและในโอกาสนี้ นายสุชัยฯ ยังได้ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายมอบรางวัลประจำคืนแก่ผู้โชคดีและเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการอีกด้วย

 

สรจ.ปัตตานี เฝ้ารับ – ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดปัตตานี  เฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทรงเปิดคลังสัมภาระช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงเปิดอาคารผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลปัตตานี ทรงเปิดวิทยาลัยประมงปัตตานี ณ สนาม ฮ.
Syndicate content