ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ 12 มกราคม -24 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานคลังแลพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม -24 มกราคม 2554

ติดต่อสอบถาม หมายเลข 02 2321209

 

 

รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) ระหว่างวันที่ 12 มกราคม -24 มกราคม 2554

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

 

1. เครื่องโทรสาร จำนวน 5 เครื่อง

2. เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง

3. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้พนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักวิชาการฝึกอาชีพ ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นั้น

 

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง

 

โครงการอุปสมบท 999 รูปเฉลิมพระเกียรติฯ

     นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ "โครงการอุปสมบท 999 รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา&nbs

Syndicate content