ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝึกอาชีพ "สานตะกร้าจากหวาย"

         

โครงการถนนวิถีธรรม วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 4)

     เมื่อเช้าวันนี้ (31 มกราคม 2554) เวลา 06.00 น.นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสุก) ตามโครงการถนนวิถีธรรมวิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 4)ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

                  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมตรวจเยี่ยม  ติดตามผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงาน  และประชาสัมพันธ์การขยายความคุ้มครองการประกันสังคม ตามมาตรา 40  พร้อมทั้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครแรงงานประจำตำบล  ในพื้นที่  70  ตำบล  8  อำเภอ  ของจั

Syndicate content