ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี:ขจัดสิ้นภัยยาเสพติด

  
   การประชุมสัมมนาและมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติการตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (co - op) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรเจียระไนพลอย

วันที่: 
21/02/X X
สถานที่: 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
จังหวัด: 

จันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
0 3936 8264

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุธิสภา ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานฯในจังหวัดลำปาง

 

           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 จังหวัดลำปางโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

และภาคเอกชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุธิสภา

ปลัดกระทรวงแรงงานให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บริการร่วมฯ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

                วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.39 น. นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน(นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์) และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในจังหวัด อำเภอ และในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประชาชน ร่วมให้การตอนรับ

Syndicate content