ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจัดหางาน

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
File: 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขอรับใบสำคัญคู่ค้า

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
File: 
Syndicate content