ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันขึ้นปีใหม่

สรจ.ขอนแก่น ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ  จังหวัดขอนแก่น  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ  ตามโครงการค่าตอบแทนอาสาสมัค

สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี:ขจัดสิ้นภัยยาเสพติด

  
   การประชุมสัมมนาและมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติการตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (co - op) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรเจียระไนพลอย

วันที่: 
21/02/X X
สถานที่: 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
จังหวัด: 

จันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
0 3936 8264

Syndicate content