ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

       

          เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.oo น.  นางสาวบริพันธ์  ไชยวงศ์แก้ว  แรงงานจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ได้เข้าอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่นายชัยยุทธ  เสณีย์ตันติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด อ.แม่สอด จ.ตาก 

 

สอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 7-18 ม.ค. 54

 

สอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 54- 18 ม.ค. 54 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ณ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 19 ม.ค. 54 ตั้งแต่ 10.00 น.

 

ผู้สนใจขอรับเอกสาร สอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. -18 ม.ค. 54
หมายเลข 02 232 1209

สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ 7-17 ม.ค. 54

 

สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 54- 17 ม.ค. 54 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ณ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 18 ม.ค. 54 ตั้งแต่ 10.00 น.

 

ผู้สนใจขอรับเอกสาร สอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. -17 ม.ค. 54

หมายเลข 02 232 1209

ประกาศเรื่อง วันหยุดราชการและเวลาทำการของสนร.และสอท.ในประเทศบรูไนประจำปี 2554‏

 

             สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ขอแจ้งวันหยุดราชการประจำปี 2554 และเวลาทำงานเพื่อให้ชาวไทยและแรงงานไทยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ 
 
              สำหรับกรณีเร่งด่วน ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือขอคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสนร.บรูไนได้ดังนี้

Syndicate content