ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุธิสภา ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานฯในจังหวัดลำปาง

 

           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 จังหวัดลำปางโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

และภาคเอกชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุธิสภา

ปลัดกระทรวงแรงงานให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บริการร่วมฯ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

                วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.39 น. นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน(นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์) และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในจังหวัด อำเภอ และในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประชาชน ร่วมให้การตอนรับ

To Be Number One ระดับภาค

 
ารประกวดมหกรรม  To  Be  Number  One  ระดับภาค ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )  ประจำปี 2554
นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  แรงงานจังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมงานการประกวดมหกรรม
To  Be  Number  One  ระดับภาค ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ประจำปี 2554  
Syndicate content