ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เหล่าข้าราชการสำนักงานแรงงาน มาร่วมขอพรปีใหม่ท่านแรงงานจังหวัด

 

          เหล่าข้าราชการสำนักงานแรงงาน มาร่วมขอพรปีใหม่ท่านแรงงานจังหวัด นางเตือนใจ พงษ์สุวรรณ พร้อมทั้งมอบของขวัญ และขอพรเนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2554

 

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี มาร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัดฯ

          หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายธานี สามารถกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพันเทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ และปลัดจังหวัดปทุมธานี นายโชคชัย เดชอมรธัญ เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

 

Syndicate content