ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติฯ จังหวัดอุทัยธานี

                   

       สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2553  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  เพื่อแจ้งอนุมัติงบประมาณโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2554

ประมวลภาพกิจกรรมการส่งท้ายปีเก่า 2553

   ประมวลภาพกิจกรรมการส่งท้ายปีเก่า 2553     

สำนักงานแรงงานไทยในบรูไน แจ้งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ที่ใช้ในประเทศไทย

 

             สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ขอแจ้งให้ชาวไทย และแรงงานไทยได้รับทราบข่าวการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยฉบับใหม่เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการทำงานในประเทศ เปรียบเทียบการทำงานในต่างประเทศด้วย

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553- 11 มกราคม 2554

 

 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553- 11 มกราคม 2554

Syndicate content