แรงงานจังหวัดนราธิวาส (นายกิจจา ศรีเจริญ) ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ฯ และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

 
        นายกิจจา  ศรีเจริญ  แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ฯ และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ บรเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

โครงการกระทรวงแรงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) จังหวัดเพชรบูรณ์

        จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อนุมัติให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการตามโครงการโครงการ
กระทรวงแรงงานฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟู

สปส....จัดโครงการ สปส. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่โคราช

                            สปส....จัดโครงการ  สปส.

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม"เหนือเกล้าหนึ่งในดวงใจ"

    หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรม"เหนือเกล้าหนึ่งในดวงใจ"เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา และรวมพลังปกป้องสถาบันสำคัญของชาติในวันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็นประธานในพิธี     

จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ อ.ไชยปราการ

       ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่ง ด่วนฯ จำนวน 2 โครงการ คือ ขุดลอกลำเหมืองหัวฝาย หมู่ 10 ต.ศรีดงเย็น และ โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยต้นตอง หมู่ 7 ต.แม่ทะลบ อ.ไชรปารการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553


Syndicate content