ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความยินดี กับนายวิสุทธิวงศ์ อนันตพงศ์ ปลัดจังหวัดกระบี่คนใหม่

     
 นางนิยดา ศิริโชติแรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้นำกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ นายวิสุทธิวงศ์   อนันตพงศ์ ปลัดจังหวัดกระบี่คนใหม่

แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดโครงการพบเยาวชนหน้าเสาธงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์  แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดโครงการพบเยาวชนหน้าเสาธง ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 (รั้วโรงเรียน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์  โดยนายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โรงเรียนพณิชยการชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

Syndicate content