ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดตาก ตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

      นางสาวบริพันธ์  ไชยวงศ์แก้ว  แรงงานจังหวัดตาก  ตรวจติดตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำห้วยหมูบุ่น (แก้มลิง) จุดที ๑  หมู่ ๖  ตำบลเกาะตะเภา  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  โดยมีนายสมประสงค์  คณิชชาพงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านตาก  นางสกุณี  อินทฉิม  ปลัด อบต.เกาะตะเภา  นางธิดา  โพธา  เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ  และนางผุสดี  เชื้อชายเลิศ  อาสาสมัครแรงงานตำบลเกาะตะเภา  ร่วมตรวจติดตามโครงการดังกล่าวด้วย

Syndicate content