ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   ห้างบิ๊กซี สาขา สุรินทร์
หน่วยงานที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์   0-4451-6017-8 ต่อ 12
หมายเหตุ    

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   หอประชุมอบจ.(หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
หน่วยงานที่จัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์  0-3621-1208
หมายเหตุ    

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานที่จัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์  0-5524-6257,0-5528-2381
หมายเหตุ    

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   ห้างบิ๊กซี สาขานครสวรรค์
หน่วยงานที่จัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์    0-5625-7036-7
หมายเหตุ    

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์    0-4561-4124 ต่อ 104
หมายเหตุ    
 

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานที่จัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์   0-3642-0365 ต่อ 11-12
หมายเหตุ    

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานที่จัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์   0-2567-0630-3
หมายเหตุ

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์   0-3932-5913-4,0-3932-3840
หมายเหตุ    
 

ตลาดนัดแรงงาน

สถานที่จัด   ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์จังหวัดระยอง
หน่วยงานที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
โทรศัพท์   038-694026

หมายเหตุ    

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

Syndicate content