ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2552

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2552

 

สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2551

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2551

 

สถานการณ์แรงงาน ปี 2550

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ปี 2550  

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2550

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2550  

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2550

 

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2550  

 

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2550

 

 

 สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2550 

 

Syndicate content