ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Malaysia the language. Create employment opportunities

วันที่: 
03/02/X - 07/02/X X
สถานที่: 
Training Room 3rd floor College of Labor
จังหวัด: 

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์: 
02-2541707 to 302

 

 

How to create a valid home soil. Training with the Department of Skill Development

วันที่: 
01/02/X X
สถานที่: 
Skill Development Center, Kalasin Province
จังหวัด: 

Kalasin

เบอร์โทรศัพท์: 
0 4389 1490 to 104

 

 

Skill enhancement courses for housing land

       Problems with the natural surroundings that change because of global warming. Make adoption the way of human nature. In life. One of the 4 factors in human life. As residential. The wisdom of the fathers turned to look. And bring natural materials used. 

  

สร้างบ้านดินอย่างไรให้ถูกต้อง ฝึกกับกรมพัฒน์ฯ

วันที่: 
01/02/X X
สถานที่: 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด: 

กาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์: 
โทร. 0 4389 1490 ต่อ 104

 

 

หลักสูตรยกระดับฝีมือการสร้างบ้านดิน

       ด้วยปัญหาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะภาวะโลกร้อน ทำให้มนุษย์หันมาใช้วิถีแห่งธรรมชาติ

ในการดำรงชีวิตอยู่ หนึ่งในปัจจัย 4 ในชีวิตมนุษย์ อย่างที่อยู่อาศัย มีการหันมามองภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และนำเอาวัสดุจากธรรมชาติ มาใช้

 

Movement in Taiwan in March 2009 flu situation in December 2552.

       

                         Taiwan expects vaccine cold 2009 to 6 million people by January 53.

 

เรียนภาษามาเลฯ สร้างโอกาสมีงานทำ

วันที่: 
03/02/X - 07/02/X X
สถานที่: 
ห้องฝึกอบรมชั้น 3 วิทยาลัยการแรงงาน
จังหวัด: 

กรุงเทพ

เบอร์โทรศัพท์: 
02-2541707 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ

 

หลักสูตรภาษามาเลเซีย

 

Immigration Department of Malaysia. Employers follow the correct warning.

              Director of the Department of Immigration (Datuk Abdul Rahman Othman) gave the New Straits Times newspaper interview published in Malaysia. Published Wednesday, January 6, 2553 warning employers that do not need. Case work and pay the license fee in one job category. But the workers to work another type that does not ask permission. If employers have captured 5,000 fine amount Ring Circuit and more foreign workers should be fined not more than 200 Ring Circuit.

Scenarios and management workers in Brunei. Copyright 2552-2553.

              Embassy at Kuwait notified to coordinate Snr. Riyadh last month that the last Parliament in December 2552, Kuwait has approved the draft labor law for workers in the private sector (Labour Law in the Private Sector) new version of Kuwait. To be used instead of the original labor law for over 45 years is expected to be able to apply again in the next 4-5 months. After a process announced in the Government Gazette and relevant regulations issued then.

Snr. Malaysia joint banquet food play. Thomas put his teacher Grand bow and ministry.

                   Friday, January 15, 2553 office workers in Malaysia. With the Embassy of Kuala Lumpur. Banquet food play upon the number of monks led by Buddhist teachers form 9 April Surat Thomas. International Forest Temple. Ubon Ratchathani.

 

Ongoing situation of Thai workers in Taiwan fiscal year 2553

                                    

                                    Ongoing situation of Thai workers in Taiwan fiscal year 2553.

Thai workers in Taiwan, the situation in 2553 fiscal year.

Training, spa hand created new career options, spa

วันที่: 
19/01/X - 20/01/X X
สถานที่: 
College of Labor. Department of Skill Development Mitramtri Rd.
จังหวัด: 

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์: 
022451707 to 321-322 in office hours.

 

 

            a business is now popular in both domestic and international. While the business is highly competitive. Technical services. While audiences often look for patterns of different services more. Training courses, spa hand is to raise employee skill level of Thai massage

and spa employees.

Syndicate content