เสียงสะท้อนจากแรงงานนอกระบบกับการขยายความคุ้มครอง ม.40

                                             เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นได้จัดสัมมนา " ก้าวใหม่ประกันสังคมไทยขยายประกันสังคมสู่ทุกสาขาอาชีพ " โดยเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบจากทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารในสิทธิประโยชน์สำหรับการที่จะพิจารณาสมัคร เป็นทุกกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อนำความคิดเห็นและข

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2008

กระทรวงแรงงานจัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร รุ่น 3

                               กระทรวง แรงงาน จัดอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รุ่นที่ 3 แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จากส่วนกลางและ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร จำนวน 80 คน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2008

ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี

                       เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 นายปั้น วรรณพินิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็น ประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มีนาคมถึง 18 มีนาคม 2551 และยังจะเป็นโครงการต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์ต่างๆ คือ เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และปัจจัยแห่งความสำเร็จการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน โครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแรงงาน และการจัดทำคู่ม

วันที่: 
17 มีนาคม 2008

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ดูสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าว

                           คณะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ และการคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นสถานประกอบการต้องการให้ช่วยเร่งรัดในส่วนของ บัตรแรงงานต่างด้าวที่มียังไม่ได้รับ

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2008

ก.แรงงานส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในคูเวต

 กระทรวง แรงงานส่งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เดินทางไปให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยใน คูเวต เป็นห่วงนายจ้างเรียกร้องค่าเสียหายจากที่ลูกจ้างผิดสัญญาจ้างหากตัดสินใจ กลับประเทศไทย รวมทั้งปัญหาภาระหนี้สินของแรงงานไทย

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2007

เตือนแรงงานไทยไปทำงานในมาเลเซียต้องตรวจสอบคุณสมบัตินายจ้างการดำเนินงานต้องถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. 2528 มาตรา 50

                               เตือน แรงงานไทย สถานประกอบการ สถานฝึกอาชีพ ที่ต้องการเดินทางจัดส่งไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ควรตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการดำเนินการของนายจ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ.

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2008

รมว.แรงงานรับมอบปูน 300 ตัน หนุนฝึกฝีมือแรงงาน

                          เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับมอบปูนซิเมนต์ตราอินทรีแดง จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 300 ตัน เพื่อใช้ในการฝึกฝีมือแรงงานและเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่นใด และเน้นการเปิดตลาดต่างประเทศ หางานให้แรงงานไทยทำโดยได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2008

คณะผู้แทนจาก Japan International Labour Foundation หารือจัดฝึกอบรมโครงการ HIV/AIDS

                            เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 น.

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2007

ฟินแลนด์เตรียมกวาดล้างขบวนการ “ค้าภริยา”

                   รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยประเทศฟินแลนด์ แสดงความประสงค์จะให้มีการกวาดล้างร้านนวดไทยที่แอบแฝงการให้บริการทางเพศ และดำเนินการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ โดยเปรียบเทียบว่า เป็นกระบวนการ “ ค้าภริยา ” เหมือนประเทศเดนมาร์ก ซึ่งให้หญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชายชาวเดนมาร์ก และบังคับให้ค้าบริการทางเพศ 

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2007
Syndicate content