สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

รมว.แรงงาน นำทีม Road Show โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เข้าพบ นายกรัฐมนตรีก่อนประชุม ครม.

วันที่: 
19 มีนาคม 2019

            วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

 

ก.แรงงาน ประชุม ‘จัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ’

วันที่: 
19 มีนาคม 2019

            วันนี้ (19 มี.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานต่างประเทศ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าด้วยเรื่องแรงงาน และกำหนดการประชุมหรือเกี่ยวกับการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าด้วยเรื่องแรงงาน กับคณะผู้แทนของสหัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

ก.แรงงาน ประชุม ‘กองทุนบริหารจัดการการทำงานต่างด้าว’

วันที่: 
19 มีนาคม 2019
          วันนี้ (19 มี.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการออกหนังสือคนประจำเรือแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในกิจการประมงทะเลของกรมประมง ณ ห้องประชุมเทียนอัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน
 

“Gen. Adul” Extends Invitation to ILO’s 100th Anniversary Celebrations on April 11th

วันที่: 
18 มีนาคม 2019

           The Labour Minister gave a press conference at the event to celebrate the ILO’s 100th anniversary, inviting workers, employers, associates and interested people to attend the event on April 11th at the Ministry of Labour. The event will host a book launch on the organization's history, have postage stamps for sale and sign national plan on valuable work and development of healthy relationships in all dimensions of labour.

 

Permanent Secretary Meets to Consider Resolution on Labour Shortages in Fishing Sector

วันที่: 
18 มีนาคม 2019

            On March 18, 2019, at 14.00 hours, Permanent Secretary of Labour, Mr. Jarin Chakkaphark presided over the meeting to consider resolutions for labour shortages in the fishing sector, for integration with related sectors in resolving the issues. The meeting took place at the Tien Achakul Meeting Room, 10th Floor, Department of Employment, Ministry of Labour  

 

Labour Minister Records Scoop on Elderly Employment

วันที่: 
18 มีนาคม 2019
 
 

            On March 18, 2019, at 11.30 hours, Labour Minister, H.E. Police General Adul Sangsingkeo recoded a scoop on elderly employment on the Royal Thai Army Television Channel 7 and Thai PBS. He then visited training on elderly employment at the College of Labour, Ministry of Labour.

 

Syndicate content