ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

MOL Records Blessings to Her Majesty the Queen Suthida

วันที่: 
24 พฤษภาคม 2019

          On May 24, 2019, at 16.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul and the Ministry of Labour’s Housewife Association committee, joined the recording of the blessings to Her Majesty the Queen Suthida at the National Broadcasting Services of Thailand.

 

ก.แรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่: 
24 พฤษภาคม 2019

          วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๒

                เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะบริเวณ Nicoll Highway MRT Station สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยพลตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาวศิรินธรา อัตถากร อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวให้โอวาทแก่แรงงานไทย นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงาน โดยมีนายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

MOL Drives “Zero Tolerance & Clean Thailand” Project

วันที่: 
22 พฤษภาคม 2019

          The Deputy Permanent Secretary of Labour commenced the Ministry of Labour’s project to drive Thailand to be clean and free from corruption, develop personnel to support the development and change of a globalized society, equipped with consciousness and responsibility for being an excellent civil servant.

 

MOL Considers (Draft) HR Management Stategic Plan of the Office of the Permanent Secretary of Labour

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2019

            On May 21, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul chaired the workshop to consider the (draft) human resource management strategic plan of the Office of the Permanent Secretary of Labour (2018-2023). The meeting considered Chapter 4: Vision / mission / strategies / human resource management plan / key success factors / performance indicators / projects / activities. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

MOL Reports Japan’s New Immigration Control Regulations to Support New Labour System Requirements

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2019

            The Ministry of Labour reported Japan’s new immigration control regulations effective April 1, 2019, to support new labour system requirements. The law requires workers currently residing in Japan and workers traveling from home countries to submit a temporary 4-month visa application from the Japanese embassy to provide sufficient time to apply for new visa status.

Syndicate content