ก.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตราด

วันที่: 
13 มีนาคม 2019

            วันที่ 13 มี.ค. 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามแบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่เคาะ 46 จว.ไม่ขอขึ้น นัดใหม่ ปลายเม.ย.นี้

วันที่: 
13 มีนาคม 2019

          “จรินทร์ จักกะพาก” ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้าง เผย มติที่ประชุมยังไม่สรุปผลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ขอดูข้อมูลประกอบจากจังหวัดที่ไม่ขอปรับขึ้น 46 จังหวัด ให้บอร์ดนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นัดประชุมรอบหน้า ปลายเมษายนนี้

 

“บิ๊กอู๋” เปิดงาน “รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” 2562

วันที่: 
13 มีนาคม 2019

          รมว.แรงงาน เปิดงาน “รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” 2562 บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

Labour Minister Adul Visits Home Workers in San Kamphaeng Emphasizing Career Continuation and Social Security for a Better Quality of Life

วันที่: 
11 มีนาคม 2019

             Today (March 11, 2019), Labour Minister H.E. Police General Adul Sangsingkeo together with Permanent Secretary of Labour, Mr. Jarin Chakkaphark; Director of the Department of Employment, Mrs. Petcharat Sinauy;and the ministry’s executives, visited Chiang Mai to commence a project on workforce preparation with vocational guidance for workers who are not in the employment system, and launched activities to promote work at home, organized by the Chiang Mai Office of Employment. The committee also visited informal and home worker groups at the Natrada Cotton Group, Moo 3, San Kamphaeng San Kamphaeng, Chiang Mai. Chiang Mai Provincial Governor, Mr.

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ประกันสังคม

วันที่: 
12 มีนาคม 2019

          วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง http://ctbs.nrct.go.th/seminar

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้  เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรอบรวมผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับจริยธรรมของสังคมไทย ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 

ก.แรงงาน ประชุม ‘ติดตามการใช้งบ 62 สป.รง.’

วันที่: 
12 มีนาคม 2019
          วันนี้ (12 มี.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  (สป.รง.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ติดตามเงินกันเหลื่อมปีก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ การจัดสรรเงินงบประมาณจากงบสำรองผลผลิต
 

การบูรณาการการทำงานของ สนร

การบูรณาการการทำงานของ สนร

ห้ามเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไต้หวัน

ห้ามเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไต้หวัน
Syndicate content