ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน รับฟังบรรยายสรุปและพบปะพนักงานของบริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับฟังบรรยายสรุปและพบปะพนักงานของบริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี

 

รมว.แรงงานลงนามแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมกุฎราชกุมาร เจ้าชายนารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ ๑๒๖ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามในสมุดแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมกุฎราชกุมาร เจ้าชายนารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ ๑๒๖ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้การต้อนรับ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ

 

Prime Minister Commences National Labour Day and Receives 10 Demands Affirming Government’s Care for All Workers

วันที่: 
01 พฤษภาคม 2019

          The Prime Minister chaired the commencement of National Labour Day, where he gave a speech, met with workers and visited the exhibition at the Bangkok Youth Center (Thai-Japan) in Din Daeng. The Prime Minister received all 10 Labour Day demands and confirmed that the government intends to allow workers to have access to rights equally in terms of employment, skills and protection, ensuring workplace safety and social security.

 

“ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน”เปิดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ส่งเสริมเครือข่ายและสิทธิแรงงาน

วันที่: 
02 พฤษภาคม 2019

            “ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน” เปิดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ส่งเสริมความตระหนักรู้ ให้ความรู้สิทธิแรงงาน สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์

 

ประมวลภาพวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562

นายกฯ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ รับ 10 ข้อเรียกร้องยืนยันรัฐบาลดูแลสิทธิแรงงานทุกคน

วันที่: 
01 พฤษภาคม 2019

          นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ กล่าวปราศรัย พบปะผู้ใช้แรงงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง พร้อมรับข้อเรียกร้องวันแรงงานทั้ง 10 ข้อ ยืนยัน รัฐบาลตั้งใจให้พี่น้องแรงงานได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการมีงานทำ มีทักษะฝีมือ ได้รับการคุ้มครอง ปลอดภัยในการทำงาน และมีหลักประกันทางสังคม

 

“Labour Minister’s Assistant” Consults Official Matters with Ambassador in Singapore and Visits Labour Office

วันที่: 
30 เมษายน 2019

         On April 30, 2019, at 10.00 hours, the Labour Minister’s Assistant Police General Amnat Unardngam, the Ministry of Labour’s Inspector-General Mr. Somsak Apiwantakul and committee paid a courtesy call and discussion with Ambassador of Thailand to Singapore Mr. Manop Chaiwongpakdee. At 10.30 hours, the Labour Minister’s Assistant met with government officials and staff from the Labour Office in Singapore. On this occasion, he presented policies and listened to the office’s missions at the Labour Office in Singapore.

 

“Pol.Gen. Adul” Joins with JS100 in Press Conference on “SOS to Help Workers” Application Launch

วันที่: 
30 เมษายน 2019

          The Labour Minister joined hands with JS100 radio station to announce the launch of the application "SOS to Help Workers" with modern technology that is convenient, fast and easy to use. The app will provide the 16 million insurers and 20 million informal workers access to assistance in promoting welfare and good quality of life for workers, which is a leading force in national development.

 

MOL Meets on ‘Ship to Shore’s Rights No. 9/2019’

วันที่: 
30 เมษายน 2019
          The Deputy Permanent Secretary joined the Ship to Shore’s Rights Meeting No. 9/2019, to create awareness and understanding, as well as operational guidelines between the government, employers, employees, society and other relevant agencies.
 
Syndicate content