ขับเคลื่อนนโยบาย 3A

ขับเคลื่อนนโยบาย 3A

รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันกำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ย้ำสานต่ออาชีพนอกระบบ มีหลักประกันทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่: 
11 มีนาคม 2019

             วันนี้ (11 มีนาคม 2562) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น พร้อมกับเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ณ ที่ทำการกลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก หมู่ที่ 3 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้รับงานไปทำที่บ้านและผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ

Labour Minister Presents Awards on International Women’s Day 2019

วันที่: 
09 มีนาคม 2019

               The Labour Minister presented trophies to outstanding working women on International Women's Day 2019, comprising 26 awards in 7 categories, honouring the power of Thai working women as major force in the development of the country's economy.

 

Labour Minister Presents Awards on International Women’s Day 2019

วันที่: 
09 มีนาคม 2019

               The Labour Minister presented trophies to outstanding working women on International Women's Day 2019, comprising 26 awards in 7 categories, honouring the power of Thai working women as major force in the development of the country's economy.

 

รมว.แรงงาน มอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

วันที่: 
09 มีนาคม 2019

               รมว.แรงงาน มอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒ รวม 7 ประเภท 26 รางวัล เชิดชูพลังบทบาทสตรีทำงานของไทย กำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

Permanent Secretary Delivers Special Lecture on One Plan Implementation Framework

วันที่: 
07 มีนาคม 2019

         On Thursday, March 7, 2019, at 16.00 hours, Permanent Secretary of Labour, Mr. Jarin Chakkaphark gave a special lecture on the “framework for effective implementation of the One Plan in line with the Ministry of Labour’s policy” in a workshop on “driving, monitoring and implementing the 3A policies.’ The workshop took place at the Jompol P. Pibulsongkram Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour. 

 

"Pol.Gen. Adul” Presents 3A Policy Implementation Guidelines to Leaders for Second Half of 2019

วันที่: 
07 มีนาคม 2019

            The Labour Minister presented policies to 750 executives and leaders to speed up the 3A policy to practice in local areas, ensuring employment, skilled workers, income, protection and security.

 

MOL and NACC Launch Workshop for 1st Batch of Village/Community Change Leaders to Integrate Model on Honest Society

วันที่: 
07 มีนาคม 2019

                On March 5, 2019, the Ministry of Labour’s Inspector-General Mr. Somsak Apiwantanakul represented the Ministry of Labour in welcoming participants in the workshop to create village/community change leaders to integrate the strategic model on the creation of an honest society for the first batch of participants. The event took place between March 5-6, 2019, at the Adriatic Palace Hotel, Bangkok, a joint effort between the NACC Office and the Ministry of Labour. NACC Director, Mr. Narong Rathamarit gave an opening speech and NLA member and former NACC Commissioner, Mr. Klanarong Chantik spoke about current corruption in Thai society.

Syndicate content