ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ต้อนรับ อดีต กมธ.พัฒนาฝีมือแรงงานไทย ใน กมธ.ปฏิรูปแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เข้าพบ แสดงความยินดีและรับทราบนโยบายด้านแรงงาน

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

        วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายพัฒน์ธนชัย สระกวี อดีตกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและรับทราบนโยบายด้านแรงงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้หารือในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยจัดหางานและคุ้มครองคนหางานขององค์กรด้านคนพิการ การพัฒนากำลังแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การบูรณาการการพัฒนาฝีมือแห่งชาติ มาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนากำลังแรงงานและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

‘หม่อมเต่า’เตรียมเรียกบริษัทจัดหางานหารือปรับระเบียบจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับ นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและรับทราบนโยบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศพร้อมเสนอประเด็นปัญหา ด้าน ‘หม่อมเต่า’รับทราบข้อเสนอ เตรียมเรียกบริษัทจัดหางานมาประชุมรับฟังความคิดเห็นในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานกรรมการบริหาร BNK48 หารือความต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร BNK48 เข้าพบหารือความต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว ๒๐๒๐ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ปี ๒๕๖๓ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

รมว.แรงงาน ต้อนรับ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือประเด็นการจ้างงานคนพิการ

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

           วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์นิตยสาร is am are

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์นิตยสาร is am are ซึ่งดำเนินรายการโดย นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง บรรณาธิการนิตยสาร is am are (นิตยสารรายเดือน) ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ผลิตเพื่อใช้ในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน และอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีสมาชิกติดตามอ่านกว่า ๑ ล้านคน ทั้ง ๗๖ จังหวัด และในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศักยภาพสูง

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศักยภาพสูง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

รมว.แรงงาน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

วันที่: 
10 ตุลาคม 2019

             วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒  ถนนไอ ๒ ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยองโดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

“หม่อมเต่า” ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จ.ชลบุรี

วันที่: 
09 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จ.ชลบุรี ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

 

‘หม่อมเต่า’เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีออโตเมชั่น ผลิตหุ่นยนต์ ป้อนอีอีซี

วันที่: 
09 ตุลาคม 2019

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ป้อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

Syndicate content