ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ก.แรงงาน’ ประชุมหารือ ‘ช่วยเหลือ ลูกเรือประมงที่กลับจากประเทศโซมาเลีย’

วันที่: 
09 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (9 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น.

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 62

วันที่: 
09 ตุลาคม 2019

          วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดกิจกรรมกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 การก่อสร้างร้านกาชาด และร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก

 

สนร.เกาสงและสนร.ไทเป ได้เข้าร่วมภารกิจของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป

                ด้วยผู้แทนของสนร.เกาสงและสนร.ไทเป ได้เข้าร่วมภารกิจของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

                1. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 4/2562 

                2. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงเด็กด้อยโอกาส ที่ TCWC- Children home เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง ร.9 

                3. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 

ก.แรงงาน ประชุมหารือขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC)

วันที่: 
08 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) ของ ASEAN TVET Council (ATC) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

รมว.แรงงาน หารือ EJF แก้ปัญหา IUU

วันที่: 
08 ตุลาคม 2019

  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนาย Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทยที่ผ่านมา และการนำกฎบัตรความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงของ EJF มาปฏิบัติในส่วนของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมกัลยาณไมตรี ชั้น ๓ กระทรวงกลาโหม

 

รองนายกฯ ประวิตร ให้การต้อนรับคณะ EJF หารือแก้ปัญหา IUU

วันที่: 
08 ตุลาคม 2019

        วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนาย Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทยที่ผ่านมา และการนำกฎบัตรความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงของ EJF มาปฏิบัติ โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชั้น ๒ กระทรวงกลาโหม

 

รมว.แรงงาน ให้โอวาทแก่คนงานก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่: 
07 ตุลาคม 2019

         วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่คนงานก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกหลายครั้ง ต้องฝึกฝนทั้งทักษะภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ซึ่งต้องขอชื่นชมเป็นอย่างมากในความพยายามฝึกฝนและความอดทนเพื่อที่จะมีวันนี้ของทุกคน จะเป็นสิ่งสำคัญในการไปทำงานและการใช้ชีวิต ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตลอดระยะเวลา ๓ ปี

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Toh Guan Dormitory

                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Toh Guan Dormitory เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Toh Guan Dormitory หอพักดังกล่าวบริหารงานโดยบริษัท Westlite Toh Guan Dormitory Pte Ltd  มี  Mr.Muhammud Muzaffar Bin Ahmin ตำแหน่ง Operation Manager ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก หอพักแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ ถนน Toh Guan East สาธารณรัฐสิงคโปร์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๘๕๙๑ มีแรงงานต่างชาติพักอยู่จำนวน ๖,๘๙๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวอินเดีย สำหรับแรงงานไทยมีจำนวน ๘๖ คน ภายในหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นพื้นที่สำหรับอาบน้ำ ซักผ้า ทำอาหาร ห้องออกกำลังกาย ตามมาตรฐานที่กระทร

‘ก.แรงงาน’ ร่วมประชุม ‘คกก. CSR หอการค้าไทย’

วันที่: 
07 ตุลาคม 2019
          วันนี้ (7 ต.ค. 62) เวลา 10.30 น.

ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

วันที่: 
07 ตุลาคม 2019

         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางรภัสสา พานิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน มอบกระเช้าเพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 33 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ชั้นที่ 30 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา - ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

Syndicate content