วันที่ 20 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด

วันที่: 
20 มีนาคม 2019
สถานที่: 
ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
จังหวัด: 

ตราด

เบอร์โทรศัพท์: 
039510326

 20มีนาคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 15 กุมภาพนธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงาน Songkhla Job Fair 2019 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่: 
15 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัด: 

สงขลา

เบอร์โทรศัพท์: 
074314845

 15กุมภาพันธ์2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ห้างสรรพสินค้าสุขอนันปาร์ค ชั้น 1 สจจ.สระบุรี

วันที่: 
12 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่: 
ห้างสรรพสินค้าสุขอนันปาร์ค ชั้น 1 สจจ.สระบุรี
จังหวัด: 

สระบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
036-351806-8

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

วันที่: 
30 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
จังหวัด: 

สุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์: 
044-153021-2

 30มกราคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 24 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่: 
24 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง
จังหวัด: 

บุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์: 
044666538 ต่อ 102

 24มกราคม 2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 24 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่: 
24 มกราคม 2019
สถานที่: 
หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จังหวัด: 

ราชบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
032-322261-2

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 23 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ บริเวณ Walk Way ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สานครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่: 
23 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ บริเวณ Walk Way ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สานครพนม อำเภอเมือง
จังหวัด: 

นครพนม

เบอร์โทรศัพท์: 
042513114

 23มกราคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

วันที่ 21 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่: 
21 มกราคม 2019
สถานที่: 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
0 2248 2891 - 5 ต่อ 22 - 23

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/

 

วันที่ 19 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย(ชั้น 2) จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่: 
19 มกราคม 2019
สถานที่: 
ณ ห้างบิ๊กซี สาขามหาชัย(ชั้น 2)
จังหวัด: 

สมุทรสาคร

เบอร์โทรศัพท์: 
034-836223-25

 19 มกราคม 2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/

 

 

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงาน Super Hi-Tech JOB FAIR 2019 บริเวณลานชั้น 1อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่: 
17 มกราคม 2019 - 18 มกราคม 2019
สถานที่: 
บริเวณลานชั้น 1อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
025552000 ต่อ 8113

 

ที่มาข้อมูล : http://smartjob.doe.go.th/

 

 

Syndicate content