MOL Exchanges Experience in Labour Dimensions on Social Responsibility: Policy and Experience from ASEAN

วันที่: 
04 มีนาคม 2019

         The Ministry of Labour had an academic conference to exchange experiences in labour dimensions on social responsibility: policy and experience from the region. The conference aimed to enhance knowledge and understanding of business operations with social responsibility and sustainability from the perspective of valuable work.

 

Labour Minister Honours King Rama 9 “Father of Thai Craftsmanship”

วันที่: 
04 มีนาคม 2019

            The Labour Minister led executives, civil servants, representatives state and private enterprises, employers and employees to attend the ceremony to pay homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the National Day of Skilled Workers on March 2, 2019, in honour of King Rama 9 "Father of Thai Craftsmanship."

 

ก.แรงงานประชุม คกก. ประชาสัมพันธ์กระทรวง

วันที่: 
05 มีนาคม 2019

          วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการบูรณาการข้อมูลและสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการอื่น โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ตลอดจนให้มีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน เพื่อจัดส่งให้ประชาชนในพื้นที่ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าน กระชับ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

“บิ๊กอู๋” นำทีม จัดงานวันสตรีสากล 2562 ภายใต้แนวคิด "แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่: 
04 มีนาคม 2019

          รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมประกาศผลสตรีทำงานดีเด่น 26 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีทำงานที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงาน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม    

ต่างด้าวเฮ! กนร.เห็นชอบให้กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ 5-30 เม.ย.นี้ ฟรีค่าผ่านแดน

วันที่: 
04 มีนาคม 2019

          ที่ประชุม กนร.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 -30 เมษายนนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านแดน หากเดินทางกลับเข้ามาวันที่ 1-31 พ.ค.62 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาทตามกฎหมาย

 

ก.แรงงาน ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมิติแรงงานต่อความรับผิดชอบทางสังคม: แนวนโยบายและประสบการณ์จากภูมิภาคอาเซียน

วันที่: 
04 มีนาคม 2019

          ก.แรงงาน ประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมิติแรงงานต่อความรับผิดชอบทางสังคม : แนวนโยบายและประสบการณ์จากภูมิภาค เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืนจากมุมมองเรื่องงานที่มีคุณค่า

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รมว.แรงงาน ถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติ ร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่: 
04 มีนาคม 2019

            รมว.แรงงาน นำ ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรรัฐวิสาหกิจ เอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2562 เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

 

MOL Signs MOU with CU on Establishment of National Labour Research Center to Promote Workforce for Thailand 4.0

วันที่: 
01 มีนาคม 2019

            The Ministry of Labour joined forced with Chulalongkorn University and signed a Memorandum of Understanding on cooperation in establishing the National Labour Research Center, providing academic support for labour database development to grow the workforces' potential in favour of Thailand 4.0. ก.แรงงานจับมือจุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ สนับสนุนทางวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน พัฒนากำลังแรงงานศักยภาพ รองรับประเทศไทย 4.0

 

Syndicate content