หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2562
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ
22/08/2562
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารไทย - อังกฤษ รายงานการอนุวัติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ๑๐๕ ๑๓๘ และ ๑๘๒
22/08/2562
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารไทย - อังกฤษ รายงานการอนุวัติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2562
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟัสวาวล์โถปัสวะชาย ห้องน้ำชาย ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
9
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างประดับผ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ บริเวณรั้วหน้ากระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเมนสวิตซ์ไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเส้นจราจรรอบอาคารภายในกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาจง
21/08/2562
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 26 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2562
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคากระจกน้ำรั่ว ทางเข้าอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2562
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2562
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19/08/2562