หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของขวัญ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2561
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2561
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายสแตนเลส จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2561
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2561
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/02/2561
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2561
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2561
14
ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบรับใบสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2561
15
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2561
16
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2561
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะจงจง
12/02/2561
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
19
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/02/2561
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)
09/02/2561