หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2561
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังและพื้นบริเวณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2561
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2561
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม "กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ" ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2561
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ในการดำเนินงานเคาว์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2561
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น และเครื่องฉีดสเปรย์หอมอัตโนมัติ พร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2561
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2561
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แสดงผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2561
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นบริเวณชั้น 5 ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561