ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2562
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2562
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2562
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2562
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงาน
12/06/2562
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมือจับประตูอลูมิเนียมบานสวิงชนิดสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูห้องรับรอง ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ ชั้น
12/06/2562
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครืองกรองน้ำ eSpring พร้อมอุปกรณ์
12/06/2562
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดี ห้องน้ำชาย ชั้น ๑๕
12/06/2562