หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม สำหรับห้องผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2561
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/12/2561
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดและตกแต่งสถานที่โครงการจัดอบรมขยายผลในการสนับสนุนการฝึกให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2561
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธันวาคม
12/12/2561
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
12/12/2561
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์แปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/12/2561
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนธันวาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2561
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยาย
30/11/2561
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2561
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2561
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศในการเดินทางไปราชการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2561
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศในการเดินทางไปราชการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2561
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2561
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2561
16
ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ธ.ค.61 - 30 ก.ย.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2561
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2561
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2561
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานในรูปแบบข่าว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2561
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2561