หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับใช้ในโครงการ "การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน"
21/11/2560
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
20/11/2560
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ
20/11/2560
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ
20/11/2560
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 102 ใบ
20/11/2560
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2560
11
การกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
12
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
13
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/11/2560
14
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น และเครื่องฉีดสเปรย์หอมอัตโนมัติ พร้อมเติมน้ำยา
13/11/2560
15
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการทรูวิชั่นส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/11/2560
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยธรรม
08/11/2560
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560