ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการ กิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2562
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2562
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฟเวทีห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อห้อง "แสงสิงแก้ว" พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2562
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2562
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้บริเวณระเบียงอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2562
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2562
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์ตู้ล่ามและหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2562
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ ไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 39 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2562
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ ไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2562