ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔๑ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๔๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2562
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2562
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2562
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างยานพาหนะในต่างประเทศสำหรับการตรวจนิเทศ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงโตเกียว ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2562
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างยานพาหนะในต่างประเทศสำหรับการตรวจนิเทศ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง (มาเก๊า) ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2562
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างยานพาหนะในต่างประเทศสำหรับการตรวจนิเทศ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2562
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2562
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2562
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2562
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2562
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2562
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2562
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2562