ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดกระทรวงแรงงาน (MA)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2562
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2562
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2562
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาขนถ่ายไขมัน ออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณหลังโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2562
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนสายท่อนำน้ำเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2562
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2562
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2562
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2562
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อข้าราชการการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2562
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาจง
01/11/2562
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2562
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2562
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2562
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือดัชนีภาวะแรงงาน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2562