ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2562
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2562
43
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) โดยวิธีคัดเลือก
21/10/2562
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/10/2562
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานทางสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2562
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2562
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2562
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๖ ชุด (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2562
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงานทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข่าวตัดออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Magazine MOL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562