ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2562
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2562
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงาน
12/06/2562
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมือจับประตูอลูมิเนียมบานสวิงชนิดสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูห้องรับรอง ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ ชั้น
12/06/2562
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2562
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครืองกรองน้ำ eSpring พร้อมอุปกรณ์
12/06/2562
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดี ห้องน้ำชาย ชั้น ๑๕
12/06/2562
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2562
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) โดยวิธีคัดเลือก
10/06/2562
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2562
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งของเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2562
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2562
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2562
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะในต่างประเทศสำหรับการตรวจนิเทศ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2562