ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะในต่างประเทศสำหรับการตรวจนิเทศ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2562
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2562
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2562
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2562
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่นโยบาย ภารกิจ และข่าวสารการให้บริการสาธารณะของกระทรวงแรงงานทางสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2562
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2562
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2562
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2562
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลงานที่สำคัญของกระทรวงแรงงาน (พฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะในต่างประเทศสำหรับการตรวจนิเทศสำนักงานแรงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะในต่างประเทศสำหรับการตรวจนิเทศสำนักงานแรงงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีเปิดป้ายห้อง "แสงสิงแก้ว" ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดบูธและจัดทำวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2562
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/05/2562
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2562