ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารขาวดำ ขนาด A4 พร้อมจัดรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2562
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2562
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2562
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2562
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2562
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2562
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2562
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2562
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2562
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2562
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม สำหรับรักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2562