ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2562
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฉากกั้นห้อง (Partition) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงน (ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2562
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งประดับผ้าในบริเวณงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2562
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ห้องทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง
28/09/2562
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เล่มเอกสารโครงการสัมมนาวิชาการและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2562
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่โพธิราชและศาลพ่อปู่ชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2562
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นและผนังภายในลิฟต์โดยสาร หมายะลข ๗,๘,๙
25/09/2562