ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2561
602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2561
603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2561
604
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์การเข้าสู่ตลาดแรงงานและ การทำงานของวัยแรงงานตอนต้นในประเทศไทยแบบมุ่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2561
605
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2561
606
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานตัวแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2561
607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เล่มเอกสารสำหรับโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเพื่อเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
612
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
614
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2561
615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 300 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2561
616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2561
617
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2561
618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2561
619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2561
620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2561