ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
621
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒๗ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/09/2561
622
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบบูรณาการติดตามการดำเนินคดีด้านแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/09/2561
623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2561
624
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2561
625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุม ศปก.รง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2561
626
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2561
627
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ ณ ไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2561
628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2561
629
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารผลการศึกษาและจัดทำ CD เผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2561
630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2561
631
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2561
632
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
633
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ทิศทางการบริหารด้านแรงงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
634
ประกาศสำนักงานงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น ๑ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
635
ประกาศสำนักงานงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้ากระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
636
ประกาศสำนักงานงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2561
638
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2561
639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่และดำเนินการในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2561
640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2561