ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
642
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ สำหรับห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2561
643
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 1.50 ม. จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2561
644
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2561
645
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน ๑๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2561
646
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2561
647
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา แรงงานในภาคการผลิตและบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2561
648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2561
649
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมของกองบริหารการคลัง งบประมาณ(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2561
650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ(6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2561
651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ(5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2561
652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2561
653
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงานผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์รายวันและทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2561
654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสถิติแรงงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2561
655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการเพื่ิอเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครแรงงานในเขตพื้่นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2561
656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2561
657
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2561
658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝารองนั่งชักโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2561
659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน จำนวน 5 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2561
660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2561