หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2561
662
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2561
663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2561
664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลงาน 4 ปี กระทรวงแรงงาน (มิถุนายน 2557-พฤษภาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2561
665
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบเสาสัญญาณวิทยุสื่อสารของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2561
666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2561
27/08/2561
667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2561
668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดพาทิชั่นและตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๐ และรุ่นที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
671
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้ซิ้งล้างจาน กลุ่มงานตรวจราชการ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
674
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2561
678
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 รายการ
03/08/2561
679
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมของกองบริหารการคลัง งบประมาณ(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2561
680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2561