หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
681
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2561
682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2561
683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มเติมของกองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2561
684
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2561
685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2561
686
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2561
687
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2561
688
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2561
689
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2561
690
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2561
691
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสำเนาเล่มแผ่นแมาบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ2560-2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2561
692
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำดี บริเวณห้องศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการบุตรข้าราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2561
693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมรองหัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
694
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2561
696
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2561
697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสวาวล์โถปัสวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2561
698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพร้อมประดับพระฉายาลักษณ์และจัดสถานที่สำหรับพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
09/08/2561
699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองบริหารการคลัง งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561