หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
701
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารสถานการณ์ด้านแรงงานเดือนพฤษภาคม 2561 และประมาณการปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
702
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ ของที่ระลึกเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และปกรองใบประกาศเกียรติคุณ แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
704
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
705
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
707
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2561
708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม สำหรับรักษาการที่ปรึกษากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2561
709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม สำหรับรักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2561
710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2561
711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2561
712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/07/2561
717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2561
718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
25/07/2561
719
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยธรรม-สังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2561
720
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย บริเวณห้องคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2561