หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2561
722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2561
723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2561
724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของกระทรวงแรงงานผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำริบบิ้นผ้าประดับของที่ระลึก
24/07/2561
726
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2561
727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2561
728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2561
729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดพาทิชั่นและตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
737
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับผู้อบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561