หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2561
742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2561
743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร
08/06/2561
744
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2561
746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2561
747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2561
748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2561
749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2561
750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เรื่องสรุปผลการประชุมใหญ่ประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2561
751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2561
752
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2561
753
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน Kick off ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2561
754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2561
755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2561
756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคง ในชีวิต” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2561