ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2561
742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2561
743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2561
744
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของกระทรวงแรงงานผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำริบบิ้นผ้าประดับของที่ระลึก
24/07/2561
746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2561
747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2561
748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2561
749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
752
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
753
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดพาทิชั่นและตู้เก็บเอกสารสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2561
758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับผู้อบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561