ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าถุงผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับรักษาการที่ปรึกษากฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2561
763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561
764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561
765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
766
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Creating a Sustainable Development Ideas สร้างสรรค์อาชีพในชุมชนด้วยคุณค่าเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Creating a Sustainable Development Ideas สร้างสรรค์อาชีพในชุมชนด้วยคุณค่า เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
769
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การซื้อแผนที่ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
770
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายฉากหลังงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพี้นฐานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2561
773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2561
774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2561
775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2561
776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2561
777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2561
778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ
05/07/2561
779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2561
780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ
04/07/2561