หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เรื่องสรุปผลการประชุมใหญ่ประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2561
762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2561
763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2561
764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน Kick off ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2561
765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2561
766
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2561
767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
770
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคง ในชีวิต” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2561
772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2561
773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อโปโลสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2561
774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
24/05/2561
775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะผู้แทนไทยฯ
22/05/2561
776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารประกอบการจัดพิมพ์รายงานสถิติแรงงานประจำปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2561
777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำสื่อประชาสัมพันธ์
24/05/2561
778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2561
779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2561
780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2561