ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2562
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2562
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2562
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2562
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2562
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2562
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2562
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม สำหรับรักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2562
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2562
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2562
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2562
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2562
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2562
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2562
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจตามแบบสอบถามโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2562
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2562