ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิง ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2562
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2562
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมราวบันไดเวทีห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2562
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2562
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมราวบันไดเวทีห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุสังเคราะห์ความถี่ชนิดประจำที่ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เกษียนอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา พัดลม ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบูธผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2562
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
12/09/2562