หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
802
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
803
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
805
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสาร
08/05/2561
806
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2561
807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2561
808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(5)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
25/04/2561
812
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
813
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2561
814
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
815
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีด และลูกล้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
816
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
817
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
819
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานศิลปกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2561