ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2561
822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2561
823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
18/06/2561
824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผนที่ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
828
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓๐ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/2561
829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2561
830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สายท่อนำน้ำเครื่องกรองน้ำรุ่น eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงเเรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2561
831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2561
832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
11/06/2561
833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/06/2561
834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2561
835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2561
836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2561
837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร
08/06/2561
838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2561
840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2561