หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสเพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจตามแบบสอบถามโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสหกรรม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
828
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
23/02/2561
829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2561
830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2561
831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
832
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของขวัญ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2561
835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561