ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับใช้ในโครงการ "การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน"
21/11/2560
822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
20/11/2560
823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ
20/11/2560
824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ
20/11/2560
825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 102 ใบ
20/11/2560
829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2560
830
การกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
831
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
832
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/11/2560
833
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น และเครื่องฉีดสเปรย์หอมอัตโนมัติ พร้อมเติมน้ำยา
13/11/2560
834
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการทรูวิชั่นส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/11/2560
835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยธรรม
08/11/2560
836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
840
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
03/11/2560