ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
861
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
862
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
863
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสาร
08/05/2561
865
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2561
866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2561
867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(5)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
25/04/2561
871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2561
873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีด และลูกล้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานศิลปกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2561
880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยานพาหนะในต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน
25/04/2561