หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ประกาศนียบัตรสำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2561
884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2561
888
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
09/03/2561
889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๕ รายการ
09/03/2561
890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ
09/03/2561
891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ
09/03/2561
892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ
09/03/2561
893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2561
894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต)และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
08/03/2561
895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการติดตั้งจอภาพแสดงผลแบบ LED ขนาด ๔๒ นิ้ว
07/03/2561
896
ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
07/03/2561
897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2561
898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสเพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561