ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
10/05/2561
882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2561
883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2561
884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2561
888
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสาร
08/05/2561
889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2561
890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2561
891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของสำนักตรวจและประเมินผล งานบริหารทั่วไป(5)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงานนอกระบบฯ(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2561
894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
25/04/2561
895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2561
897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีด และลูกล้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561