ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ
20/11/2560
902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 18
20/11/2560
905
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 102 ใบ
20/11/2560
906
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2560
907
การกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
908
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
909
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/11/2560
910
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น และเครื่องฉีดสเปรย์หอมอัตโนมัติ พร้อมเติมน้ำยา
13/11/2560
911
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการทรูวิชั่นส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/11/2560
912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยธรรม
08/11/2560
913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
916
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
917
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
03/11/2560
918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 20 กล่อง
02/11/2560
919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ
02/11/2560
920
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สั่งซื้อน้ำมันดีเซล ๒๐๐ ลิตร
02/11/2560