หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจตามแบบสอบถามโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสหกรรม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
905
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
23/02/2561
906
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2561
907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2561
908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
909
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของขวัญ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2561
912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
916
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2561
919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายสแตนเลส จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2561
920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2561