หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจตามแบบสอบถามโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสหกรรม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
944
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
23/02/2561
945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2561
946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2561
947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
948
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของขวัญ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2561
951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
952
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2561
958
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายสแตนเลส จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2561
959
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหัวหน้าสำนักงานแรงงานในต่างประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2561
960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/02/2561