หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
981
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2560
982
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 28 อัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
20/12/2560
983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17
19/12/2560
984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 17
19/12/2560
985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ประดับกระทรวงแรงงาน
19/12/2560
986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ
19/12/2560
987
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกประกาศนียบัตรสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๗
15/12/2560
990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
991
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
992
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
994
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
995
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหน้ังสือข้อมูลผลการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ สำหรับการฝึกปฏิบัติและแผ่นซีดี Sofware โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ื่อง การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน รุ่นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
998
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและตัดต่อวีดีทัศน์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2560
999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2560
1000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring สำหรับห้องปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2560