ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
981
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
982
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2561
984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจตามแบบสอบถามโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสหกรรม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2561
987
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
23/02/2561
988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2561
989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2561
990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
991
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
992
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2561
993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของขวัญ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2561
994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
998
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2561
999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2561
1000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2561