ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร งานเลขานุการปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการสัมมนาวิชาการและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกรอบรูป ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2562
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2562
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2562
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องผนังห้องน้ำชาย ฝั่งห้องปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2562
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2562
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดีห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
09/09/2562
109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกลอนล็อคประตู ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2562
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและอัดขยายภาพถ่ายผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2562
111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียนติคุณผู้เกษียนอายุราชการ ของสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2562
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำช่อดอกไม้ติดอกเสื้อสำหรับผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2562
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดีห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉะพาะเจาะจง
06/09/2562
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้องควบคุมลิฟต์ ชั้นดาดฟ้า อาคาร ๑๕ ชั้น
06/09/2562
115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องผนังห้องน้ำชาย ฝั่งห้องปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2562
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2562
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพถ่ายผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงานพร้อมใส่กรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562