ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อไวรัลคลิปภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2562
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2562
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2562
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2562
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารจอดรถ (ตัวที่ ๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2562
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2562
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดและตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการอบรมขยายผล เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๑
25/02/2562
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2562
109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2562
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปกสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ชำนาญการของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์สำหรับโครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานและการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย - ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่พร้อมดนตรีและนักร้องสำหรับโครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานและการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย - ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศสำหรับโครงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมรัฐมนตรีแรงงานไทย - ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2562
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2562
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/02/2562
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562