ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการ กิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2562
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2562
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฟเวทีห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อห้อง "แสงสิงแก้ว" พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2562
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2562
111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2562
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้บริเวณระเบียงอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2562
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2562
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์ตู้ล่ามและหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2562
115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ ไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 39 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2562
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ ไต้หวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2562
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2562
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562