หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2560
1042
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
24/11/2560
1043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
1044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
1045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสหกรรม พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
1046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
1047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2560
1048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
1049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 169 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
1050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ทสำหรับเครื่องกรองน้ำ eSpring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
1051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
1052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
22/11/2560
1053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ
22/11/2560
1054
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
1055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนับสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
1056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
1057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
1058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2560
1059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสำหรับใช้ในโครงการ "การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน"
21/11/2560
1060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
20/11/2560