ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
10/10/2560
1102
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
03/11/2560
1103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 20 กล่อง
02/11/2560
1104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ
02/11/2560
1105
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สั่งซื้อน้ำมันดีเซล ๒๐๐ ลิตร
02/11/2560
1106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
01/11/2560
1107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิทยากรผู้นำการออกกำลังกาย
01/11/2560
1108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ
01/11/2560
1109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
1110
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
1111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานทางสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2560
1112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสารประชารัฐกระทรวงแรงงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2560
1113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ"จิตอาสาประชารัฐกระทรวงแรงงาน"
17/10/2560
1114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2560
1115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
16/10/2560
1116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2560
1117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2560
1118
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/09/2560
1119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560)
29/09/2560
1120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2560