ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิง ห้องทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือคู่มือ "ผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อปฏิทินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในการสัมมนาทางวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่องแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2562
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อช่องแสงอลูมิเนียมสีชาใส่กระจกใสพร้อมติดตั้ง ห้องผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2562
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึก ใช้ในการพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2562
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2562
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2562
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งและรื้อถอน พร้อมประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2562
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน บริเวณหน้าห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2562
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ บริเวณรั้วหน้ากระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2562