ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมุลวิจัยด้านแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2562
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประดับผ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู บริเวณรอบรั้วกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2562
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2562
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/04/2562
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2562
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2562
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2562
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำดีห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2562
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายโล้โก้ตรากระทรวงแรงงาน บริเวณประตูทางเข้า ประตู ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2562
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดติดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2562
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2562
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2562
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2562