ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการโครงการจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2562
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
05/02/2562
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2562
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่บทสัมภาษณ์/สกู๊ปข่าว ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกระทรวงแรงงานในการเป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่ 8) และคำชี้แจงประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวัสดุคอมพิวเตอร์
04/02/2562
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร และป้ายชื่อกลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2562
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำจานโชว์พิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2562
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน (ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2562
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2562
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2562
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2562