ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2562
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ในการจัดอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2562
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2562
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2562
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2562
146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2562
147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์แปลภาษาพร้อมชุดหูฟังสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องนโยบายตลาดแรงงานและการจ้างงาน : งานในอนาคตในบริบทสังคมสูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2562
148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักวิจิตรเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2562
149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของขวัญจานโชว์พิวเตอร์เพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2562
150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารขาวดำ ขนาด A4 พร้อมจัดรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2562
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562
152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2562
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2562
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2562
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2562
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2562