ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2562
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2562
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2562
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออักษรพระนามาภิไธย สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปุ่มกดถังพักน้ำชักโครก ห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ ของที่ระลึกเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และกรอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ทำเนียบบัณฑิตแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2562
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติไทย ธงพระนามาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2562