ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2562
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2562
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2562
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2562
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2562
166
ประกาศ ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
17/01/2562
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟัสวาวล์โถปัสวะชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟูออเรสเซนต์แบบเสียบและบัลลาสอีเล็คโทลนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบไฟเมนตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณภาพห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาสำหรับจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2562
175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล อุปกรณ์สำหรับจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2562
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2562
177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2562
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2562
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2562
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2562