ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานปทุมธานี 0 2567 0847-9
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 0 3887 7246-7
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 0 4328 3040
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเหนือ จ.เชียงใหม่ 053 016854