ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานปทุมธานี 0 2567 0777-8 ต่อ 100
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 038 877074
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 043 370592
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเหนือ จ.เชียงใหม่ 053 016854