วีดิทัศน์กระทรวงแรนงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน มอบนโยบายข้าราชการกระทรวงแรงงาน

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ชี้แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานได้ไม่ผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี อนาคตของอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย