วีดิทัศน์กระทรวงแรนงงาน

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาคใต้ ๙ จังหวัด

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ชี้แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานได้ไม่ผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี อนาคตของอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย