วีดิทัศน์กระทรวงแรงงาน

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน
“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107
"เดินหน้าแรงงานไทย ก้าวไปพร้อมกัน" รายการเดินหน้าประเทศไทย
เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน มอบนโยบายข้าราชการกระทรวงแรงงาน
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พาชมการทำงานของยุวแรงงาน ในรายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน